Ülkeye göre yüksek mahkemelerin listesi

her ülkedeki en yüksek mahkemenin (Yüksek Mahkeme) ülkesine göre bir listedir Doğu Karayip Devletleri Örgütü (OECS)Avrupa Birliği (AB) ve bazı Milletler Topluluğu ülkeleri için en yüksek temyiz Mahkemeleri olan bir dizi uluslararası mahkeme vardır Ancak. bu kuruluşların üyeleri bazen kendi yüksek Mahkemeleri var ve onların yargı sınırlı olabilir: örneğin. adalet AB'nin Mahkemesi sadece AB hukuku ve antlaşmaları yorumlayabilir. yerli davalar temyiz edilemez.