Bir cümlede' Arap ülkeleri nasıl kullanılır

Bu nedenle emperyalist katliamı durdurmada ve savaşın diğer tarafa yayılmasını önlemede rol oynama görevimiz var.keffiyeh eşarpını arabizmin evrensel olarak kabul edilen sembolü

komşu krallardan daha fazla ve son derece zengin hale getirdi.